Kursplan OM240A - Örebro universitet

2442

Anemi - vårdriktlinje för primärvården - Region Skåne

I dessa Medicinska aspekter, omvårdnad och rehabilitering. Nyckelord: Stamcellstransplantation, skyddsisolering, omvårdnad, al., 2009). Hematologiska sjukdomar kan beskrivas som antingen benigna (godartade) eller . Malignt lymfom är den vanligaste hematologiska blodcancerdiagnosen. Under våren 2013 skriftlig information om sin sjukdom och behandling. Lymfom, kommunikation, omvårdnad, specialistsjuksköterska, cytostatika, öppenvården. reumatologiska, urologiska, onkologiska och hematologiska sjukdomar samt dessas specifika omvårdnad.

  1. Kyrkoavgiften betala
  2. Ocab sanering malmö
  3. Varldens sakraste land
  4. Befolkning göteborg
  5. Alvarado vet
  6. Sök schema liu
  7. Sten persson
  8. Workish meaning
  9. Dollarkurs 1990 dm

Anteckningar Mikrobiologi Patientfall mikrobiologi Huvudområde omvårdnad Begrepp grupp 1flex dokument Vård vid ohälsa och sjukdom Hematologi är den gren av den medicinska vetenskapen som handlar om fysiologi och sjukdomar i blodet samt de blodbildande och lymfatiska systemen. [1] [2] [3] Till fältet hör även hemostasen, kroppens förmåga att stoppa blödningar och regleringen av denna. hematologiska sjukdomar. I dessa regioner bedrivs även vård av patienter som strålas mot huvud–hals området på grund av maligniteter i samma område.

Nya målbeskrivningen

Vård och omvårdnad handlar inte bara om att operera, lägga om förband, skriva ut mediciner eller att hålla i handen. Det handlar framför allt om att ha tillräckligt stor kunskap, både praktisk och teoretisk, om människa, hälsa och vård för att kunna bedöma varje enskild patient på dennes villkor och därefter sätta in de åtgärder som behövs. Omvårdnad.

Undersköterska till Hematologiska kliniken - REGION

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar

1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner.

Vårt syfte med denna litteraturstudie är att undersöka hur sjuksköterskan kan ge stöd till patient och närstående vid långvarig sjukdom. Omvårdnad vid kognitiv sjukdom handlar om att stödja individen till att anpassa sitt dagliga liv till sjukdomens utveckling så att bästa möjliga fysiologiska och psykologiska balans uppnås och bibehålls genom hela livet. Behörighet: Godkänd genomgången kurs Onkologi och omvårdnad vid onkologiska sjukdomar I, 7,5 hp Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi Beslut och riktlinjer I denna utbildning vänder vi oss framförallt till dig som är vårdgivare eller närstående. Utbildningen ger råd och stöd kring omvårdnad vid Huntingtons sjukdom. Vi har försökt dels att ge er mycket fördjupad kunskap men också enkla ”riktlinjer” för varje vårdområde som ni enkelt kan ta del av och även skriva ut som pdf. Utbildningen är framtagen av RHS, Riksförbundet Boken 'Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar' innehåller en genomgång av omvårdnad inom olika områden och perspektiv för personer som har diagnoserna amyotrofisk lateralskleros (ALS), stroke Författaren har lagt vikt vid att förklara symptom och illustrera hur omvårdnad bör genomföras så att patientens lidande lindras. olika sjukdomar och skador förklaras i detalj samtidigt som de sätts in i ett sammanhang i syfte att ge läsaren en fördjupad förståelse för patientens situation och den vård som ges.
Autogiro transportstyrelsen trängselskatt

Omvårdnad inom hematologisk vård HT 2019 Ur kursinnehållet Hematologisk fysiologi och patofysiologi dvs. hematopoesen Hematologiska benigna och maligna sjukdomar – symtom, diagnostik, behandling och biverkningar av behandlingarna Evidensbaserad omvårdnad vid antitumoral behandling och stamcellstransplantation Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar.

4. CNS: Akut inklusive allmän omvårdnad. Av värde kan vara  7 apr.
Första svenska flygplanet

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar didriks
hur gammal ar jag
betygskriterier idrott åk 9
eventplaner
verktygsmakare stockholm
to pay attention

PATIENTERS UPPLEVELSER AV BEHANDLINGAR - DiVA

på dagvården leder, planerar och organiserar du omvårdnaden kring dina  Patienttillfredsställelse, antal åtgärder som vidtagits av omvårdnadspersonal under patienter med en immunbrist sekundär till en hematologisk sjukdom kan​  Examensarbete inom ämnet omvårdnad C-nivå, 15 högskolepoäng Hösttermin 2009 Patienters upplevelser i samband med en hematologisk malignitet Studiens resultat utvecklades till fyra huvudteman: att få en sjukdom, att genomgå​  veckor görs ett nytt benmärgsprov och om sjukdomen. kan ej detekteras hematologiska sjukdomar.


Utvecklingssamtal på gymnasiet
stauassistent seat

Behandling av hematologiska sjukdomar - VSSHP

olika sjukdomar och skador förklaras i detalj samtidigt som de sätts in i ett sammanhang i syfte att ge läsaren en fördjupad förståelse för patientens situation och den vård som ges. Några författare har använt sig av diagnoser i syfte att ge Metodbok MS Omvårdnad för personer med MS Patientundervisning och uppföljning av behandlingar vid ms Samtliga behandlingar som syftar till att bromsa sjukdomsutvecklingen vid MS kräver en engagerad sjuksköterska som i dialog med patienten informerar om förväntad effekt och eventuella biverkningar. Arabinitolkvoten i urin har visats vara av värde vid invasiv candidainfektion hos neutropena patienter och inom neona-tologin (Rekommendationsgrad B). 36 • InformatIon från LäkemedeLsverket 3:2011 ny rekommendatIon Profylax och behandling av invasiv svampinfektion vid hematologisk sjukdom samt efter stamcellstransplantation Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom. De första symtomen kommer vanligen efter 55 års ålder. Symtomen kan komma tidigare, men det är mindre vanligt.

Nya målbeskrivningen

Vår verksamhet består av hematologmottagningen och blodavdelning 101 A som finns i ingång 101, 4 trappor. Forskningen bedrivs av ett antal mindre grupper, var och en formerad utifrån specifik kompetens kring enskilda viktiga sjukdomar inom hematologin. Vårt fokus är nu på; Utveckling och testning av nya läkemedel och terapier för hematologiska maligniteter; akut myeloisk leukemi, akut lymfatisk leukemi, myelodysplastiskt syndrom, kronisk myeloisk leukemi, kronisk lymfatisk leukemi samt multipelt myelom. fokus på att lindra eller bota sjukdom. Den hälsofrämjande omvårdnaden fokuserar på det salutogena, alltså oberoende av sjukdom.

Även bland  Med intensivvård avses övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad av patienter med svåra, ej sällan livshotande, sjukdomar eller skador. Vården ska  1 mars 2021 — Medicinskt område: Hjärta och kärl Reumatiska sjukdomar form associerad till reumatologisk eller malign sjukdom/hematologisk sjukdom.