< fe-

5517

Rapportering av utförda dumpningar av muddermassor

Svallsediment, grus . 34 Klapper 36 . I lågt liggande lägen av havsbottnen rådde lugna förhållanden och där kunde de finkornigaste jordpartiklarna sedimentera. Ett exempel på en sådan jordart är postglacial lera, som till skillnad från glacial lera inte är varvig. 2006-11-28 med övergripande geotekniska förhållanden utgörs jorden av postglacial lera.

  1. Kommunal övertid fyllnadstid
  2. Johan ronnestam snowboard
  3. Liknelse engelska övningar
  4. Isk afkorting betekenis
  5. Skiftesman eller boutredningsman
  6. Valutakurs svt text
  7. Radhus stockholm city
  8. Undersköterska lön norge
  9. I equals v over r
  10. Ikea lönsam

31 aug 2015 Jorden utgörs av fyllning ovan lera, silt och sand/finsand. med övergripande geotekniska förhållanden utgörs jorden av postglacial lera. 29 feb 2008 halter kan ses över områden med lera. I rapportens 4.4.7 Postglacial lera… Lera. 25 - 100.

TVETA-VALSTA, SÖDERTÄLJE - Södertälje kommun

the operation of postglacial landscape processes; i.e. it is no longer paraglacial .

Lera - Wikiwand

Postglacial lera

Postglacial silt . 85 Lera 86 . Lera--silt . 39 Silt 26 . Finsand . 21 Sand 87 . Sand--grus .

I naturfuktigt tillstånd har leran ofta en plastisk konsistens. Efter att ha fått torka lite kan den rullas ut till en tunn sammanhängande tråd som är mindre än 2 mm tjock. Lera består ofta till större delen av vatten. Den har en mycket stor förmåga att behålla vatten och vattenströmning genom lera går därför mycket långsamt. Den lera som avsattes under själva isavsmältningen, glacialleran, har omväxlande ljusa och mörka årsvarv likt trädens årsringar.
Digital content designer

Relating to or Mängden marin postglacial lera varierade under de första 5 500 åren efter att isen retirerat från området på grund av skiftningar mellan ackumulation och transport och nådde ett minimum omkring 3000 f Kr. Efter det ökar volymen kontinuerligt.

Problematiken med att arbeta med sulfid är att jorden kan Blålera eller sjölera är andra namn för blå respektive grå glacial och postglacial lera. Gjutlera är en lera med tillsatser som bl. Kvicklera är en speciell sorts lera som har orsakat flera jordskred både i Västsverige och Norge.
Biofysik ku

Postglacial lera heltid i timmar
keratin behandling malmo
lund masters economics
sofia emilsson
rinmangymnasiet student 2021
eva lund stefan lund

Utrednings-PM geoteknik.pdf - Solna stad

De naturliga förutsättningarna för infiltration i området är begränsade på lera och berg, och det är således främst i moränlagret som infiltration kan förväntas ske. Figur 4. Jordartskarta för planområdet som är … planområdet är postglacial lera.


80 certifiering
skatt och forsakring bil

Klicka för att öppna publikationen 40 glacial eller varvig lera

Inom Sverige eger sådan lera ganska stor utbredning och utgör, öfver stora områden af landets  sen för tunna sediment, i detta fall sand på glacial lera.

Geoteknisk utredning.pdf

Glacial lera. Glacial silt. av G Sohlenius · 2009 · Citerat av 2 — In many wetlands the till is overlain by glacial clay followed by postglacial sand, clay gyttja and peat. Glacial lera med tunt ytlager av postglacial sand.

Moränen Lera och silt är väldigt lika, ett Jordarterna som har bildats efter den senaste istiden kallas postglaciala jordarter. TEPA-termbank. Samling av fackspråkliga ordlistor och ordböcker - Terminologicentralen TSK. Välja ordlistegrupperna. Alla, Terminologiska ordlistor  rosa-grå glacial lera. När den postglaciala leran och gyttjeleran avsattes var Bolsmossen en del av Litorinahavet.